Rundvee

Herkauwers en paarden
08-04-2022
Ook voor neospora is het van belang te weten of en hoe erg dit op uw bedrijf voorkomt. Een snelle methode om dit te monitoren kan starten vanuit een onderzoek van de tankmelk op het voorkomen van antistoffen tegen neospora.
Herkauwers en paarden
11-06-2021
De optimale temperatuur voor melkvee ligt tussen de 5 en 20 graden, afhankelijk van de snelheid van luchtverplaatsing en de luchtvochtigheid. Praktisch gezien kan men zeggen dat in ons land met veelal een hoge luchtvochtigheid, temperaturen boven de 21 graden al voor enige hitte-stress kunnen zorgen. In de maanden april tot en met oktober zijn temperaturen tussen 23 en 28 graden niet uitzonderlijk: in 2016 en 2017 bestond meer dan één derde van het totaal aantal dagen per jaar volgens de officiële metingen van het KMI uit warme dagen, wat betekent boven de 20 graden. Verschillende acties kunnen uw koeien ondersteunen tijdens deze periode. We geven u hierover graag enkele richtlijnen.
Herkauwers en paarden
11-04-2021
Welke ontwormingsstrategie past best bij jouw weideseizoen? Het antwoord hierop is afhankelijk van verschillende factoren. Deze beslissingsboom kan je hierbij helpen.
Herkauwers en paarden
11-04-2021
Herkauwers en paarden
11-04-2021
Een correcte vliegenbestrijding is voor runderen op de weide geen overbodige luxe! Twee diergeneeskundig geregistreerde en doeltreffende middelen zijn butox pour-on en auriplak oorlabels. Hier vind je in een overzicht het gebruik van de auriplak oorlabels terug.
Herkauwers en paarden
09-02-2021
Sinds 1 Februari 2021 is de regelgeving over TBC veranderd. Vanaf heden is het niet meer noodzakelijk om aangekochte runderen uit Belië te turberculineren. Enkel aankopen vanuit risicolanden moeten nog steeds worden getuberculineerd (zoals, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, ...). TBC zal een serologische bewaking krijgen, dit wil zeggen dat elk bedrijf één keer in de vijf jaar zal worden getest door middel van bloednames.
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie